KALENDER SCHOOLVAKANTIE (Waals Gewest) www.enseignement.be
KALENDER SCHOOLVAKANTIE (Vlaams Gewest) www.ond.vlaanderen.be
KALENDER SCHOOLVAKANTIE IN FRANKRIJK www.education.gouv.fr
INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE ANTWERPEN www.itg.be
GEZONDHEIDSPAS www.gezondheidpas.be
ELEKTRICITEIT www.kropla.com
UNIVERSELE CONVERTOR VAN VALUTA www.mataf.net
UURVERSCHIL www.timeticker.com
NIEUWE REGELS VLOEISTOFFEN IN HANDBAGAGE voorschriften.pdf
RECHTEN VAN DE REIZIGER rechten.pdf
VLIEGEN ZONDER ANGST angst.pdf

Vlucht vertraagd of geannuleerd? Wat te doen?


VLUCHT GESCHRAPT OF VERTRAAGD: WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Stel: U heeft net een reis geboekt via uw favoriete luchtvaartmaatschappij en kijkt vol verlangen uit naar uw geplande verlof. Bij aankomst op de luchthaven dient u echter vast te stellen dat uw vlucht vertraging heeft opgelopen…of misschien heeft u wel daags voor uw geplande vertrek moeten vernemen dat uw vlucht geannuleerd werd….of nog frustrerender: op het laatste moment wordt u de toegang tot het vliegtuig geweigerd omdat de vlucht overboekt werd…
Dit zijn maar enkele van de diverse scenario’s waar steeds meer vakantiegangers mee te maken krijgen. Eén en ander heeft ongetwijfeld een negatieve effect op uw vakantiegevoel, maar dat wil daarom niet zeggen dat uw portemonnee en algemeen welzijn er ook onder moeten lijden.
Dus wat kan u in voornoemde situaties nu eigenlijk doen en waar heeft u exact recht op?
Op 17 februari 2005 trad de Verordening nr. 261/2004 van het Europees parlement en de Raad van 11 februari 2004 “tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten” in werking.
Deze verordening komt tegemoet aan de vele vragen die mensen zich in zo’n situaties kunnen stellen en bepaalt uitdrukkelijk waar passagiers in die gevallen recht op hebben.
In grote lijnen werden daarin de volgende zaken voorzien:
Rechten in geval van instapweigering
Het gebeurt wel vaker dat vliegtuigmaatschappijen hun vliegtuigen overboeken om in te spelen op het feit dat mensen al eens hun vluchten last minute annuleren of missen. Keerzijde van de medaille is dan natuurlijk wel dat de kans bestaat dat er teveel passagiers aan de terminal klaar staan om in te checken.
Indien in dat geval voldoende mensen vrijwillig hun plaats afstaan op het vliegtuig, dan zullen zij in principe het recht hebben op terugbetaling of een andere vlucht. Meer concreet hebben zij dan de keuze tussen de volgende opties:
-hetzij de terugbetaling van het vliegticket te krijgen voor het gedeelte van de reis die niet gemaakt kon worden of voor het deel van de reis dat reeds werd gemaakt op voorwaarde dat verder reizen geen zin meer heeft.
-hetzij een andere vlucht te krijgen met vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar de eindbestemming. Dit naar keuze van de passagier van zodra mogelijk, dan wel op een latere datum.
-hetzij een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt te krijgen.
Indien onvoldoende mensen vrijwillig hun plaats afstaan, zal de vliegtuigmaatschappij genoodzaakt zijn om mensen tegen hun wil te weigeren aan boord. In dat geval heeft de benadeelde passagier recht op onmiddellijke compensatie, variërend van 250 EUR, 400 EUR, dan wel 600 EUR afhankelijk van de afstand van de geplande vlucht. Deze bedragen kunnen echter met de helft verlaagd worden indien de luchtvaartmaatschappij erin slaagt om binnen een bepaalde tijdspanne een andere vlucht naar de gewenste eindbestemming te voorzien.
Naast het recht op onmiddellijke compensatie geniet de benadeelde ook het recht op terugbetaling of een andere vlucht zoals hiervoor uiteengezet, alsook het recht op verzorging ter plaatse waarbij oa. maaltijden, verfrissing, vervoer en soms ook hotelaccommodatie voorzien is.
Indien de vliegtuigmaatschappij de benadeelde persoon noodgedwongen in een hogere klasse moet plaatsen, dan mag daarvoor geen enkele meerkost aangerekend worden. In het omgekeerde geval, wanneer een passagier verplicht in een lagere klasse dient plaats te nemen, geldt het tegendeel en zal de vliegtuigmaatschappij binnen de 7 dagen de prijs van het ticket voor een deel moeten terugbetalen. Hoeveel terugbetaald moet worden hangt af van de specificaties van de vlucht (bv. 30% van de prijs van het ticket voor alle vluchten van 1.500 km of minder).
Rechten in geval van annulering
Net zoals het geval is bij een instapweigering genieten passagiers van wie de vlucht geannuleerd is ook in geval van annulering het recht om hetzij gebruik te maken van hun recht op volledige terugbetaling van hun vliegticket dan wel gebruik te maken van hun recht op een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt of het recht op een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar de eindbestemming.
Daarbij genieten ze eveneens een recht op verzorging die al naargelang de concrete omstandigheden gaat van het voorzien in maaltijden en verfrissing tot het voorzien in hotelaccommodatie indien de andere vlucht ten vroegste daags na de geplande vertrektijd van de geannuleerde vlucht zou vertrekken.
In bepaalde gevallen geniet de benadeelde passagier ook een recht op compensatie, afhankelijk van het tijdstip waarop de annulering de passagier kenbaar was gemaakt en al naargelang de modaliteiten van de eventueel daarop aangeboden andere vlucht. Hier zijn evenwel enkele uitzonderingen op voorzien. Zo zal de vliegtuigmaatschappij geen compensatie moeten geven indien:
De annulering tenminste 2 weken voorafgaand aan de geplande vertrektijd werd meegedeeld.
De annulering tussen de 2 weken en 7 dagen voor de geplande vertrekttijd werd meegedeeld én een andere vlucht werd aangeboden die niet eerder dan 2 uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en hen minder dan 4 uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt.
De annulering binnen de 7 dagen voor de geplande vertrektijd werd meegedeeld én een andere vlucht werd aangeboden die niet eerder dan 1 uur voor de geplande vertrekttijd vertrekt en hen minder dan 2 uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt.
Een luchtvaartmaatschappij is in elk geval niet verplicht de hiervoor genoemde compensatie te betalen indien zij kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.
Een staking van het eigen personeel van de luchtvaattmaatschappij wordt daarbij niet beschouwd als een buitengewone omstandigheid zodat de luchtvaartmaatschappij dit niet kan inroepen om aan betaling onderuit te komen. De praktijk toont echter aan dat luchtvaartmaatschappijen hardleers zijn op dat punt en maar al te vaak een interne reden inroepen als “overmacht”.
Rechten in geval van vertraging
Wanneer een luchtvaartmaatschappij redelijkerwijze kan verwachten dat een vlucht een vertraging zal oplopen van minstens 2 uur of meer voor alle vluchten van 1500 km of minder, dan wel minstens 3 uur of meer voor alle vluchten binnen de Europese Gemeenschap van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km oftewel minstens 4 uur of meer voor alle andere vluchten, dan dient zij diverse zaken te voorzien voor de benadeelde passagiers.
Zo hebben de benadeelde passagiers in eerste instantie recht op verzorging dewelke varieert al naargelang de omstandigheden (bv. hotelaccomodatie alleen indien de vertrektijd valt daags na de geplande vertrektijd). Er is echter altijd een basisvoorziening vereist (bv. maaltijden).
Daarnaast heeft de benadeelde passagier ook hier recht op hetzij terugbetaling van de vlucht voor het gedeelte van de reis die niet gemaakt kon worden of voor het deel van de reis dat reeds werd gemaakt op voorwaarde dat verder reizen geen zin meer heeft, hetzij recht op een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt, hetzij recht op een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar de eindbestemming. Voor de terugbetaling voor het gedeelte van de reis die afhankelijk van de situatie niet kon gemaakt worden, dan wel nutteloos reeds gemaakt werd, is wel minstens een vertraging van 5 uur vereist.
In het geval van vertraging is er in tegenstelling tot de overige situaties wel geen bijkomend recht op compensatie voorzien.
Na het lezen van bovenstaande wordt dus meteen duidelijk dat u als benadeelde passagier zeer veel rechten heeft, die vaak ruimer zijn dat die zaken waarmee uw luchtvaartmaatschappij u tevreden wil houden.